fbpx
Skip to main content

Nye medlemmer til huslejenævnene 

Hvem er de nye medlemmer i huslejenævnene?

Byrådet i Aarhus har udpeget medlemmer til huslejenævnene for den kommende periode, og vi er glade for, at alle vores indstillede repræsentanter er blevet udpeget.

Meddelelsen fra Huslejenævnet lyder således:

Efter indstilling af de indstillingsberettigede udlejerforeninger har Aarhus Byråd på et møde d. 8 maj 2024 udpeget følgende medlemmer og suppleanter til huslejenævnene i Aarhus Kommune gældende for perioden 1. juni 2024 til 21. maj 2028:

Nordre Huslejenævn:

  • Flemming Mørk Pedersen, fast medlem
  • Annie Bodum, suppleant
  • Anne-Dorte Heinsvig Puggaard, suppleant

Søndre Huslejenævn:

  • Peter Lautrup, fast medlem
  • Ulla Nygaard, suppleant
  • Gitte Møller Pedersen, suppleant

Nyhedsbrev marts 2024

NYE TIDER?

Velkommen til årets første udgave af Nyhedsbrevet fra Udlejerforeningen Aarhus. Det første nye er, at du nu sidder med en ny udgave af medlems­ bladet. I de sidste 10 år har layout og opsætning været varetaget af bureauet Manz ́art ved Tine Lautrup, som nu har valgt at søge nye udfordringer inden­ for marketing og design. Vi har været rigtig glade for samarbejdet, men alt varer jo ikke evigt. Så en tak til Tine for et godt samarbejde og held og lykke med hendes nye opgaver.

Nyhedsbrev december 2023

TAK FOR I ÅR!

Året 2023 er så småt ved at gå på hæld. Meget er sket i årets løb med udfordringer, som vi fik en forsmag på allerede i 2022. Krigen i Ukraine fra februar 2022 afstedkom en lang række ændringer, som vi nok ikke helt var forberedte på. Coronaen var ved at være glemt og alt buldrede derudaf. Først steg inflationen til uhørte højder, men heldigvis er der her ved årets udgang ved at være tegn på en tilbagevendende inflation på de 2 %, som centralbankerne sætter som mål…

Ekstra kursus

LEJEKONTRAKTENS § 10 OG 11 OG HUSORDEN – OG FEJL OG FÆLDER VED FLYTTESYN

Igen i oktober afholder vi kurset om lejekontraktens §10 og 11.

Kursets formål er at gøre opmærksom på de vigtigste vilkår i lejekontraktens § 10 og 11, der stiller udlejeren bedre i tilfælde af en tvist, og herunder også i hvilket omfang, der kan aftales en bedre husorden, som stiller udlejer bedre, særligt ved fraflytningen.
Alt for mange huslejenævns- og boligretssager tabes i sager om flyttesyn, dels fordi lejerens forpligtelser til istandsættelse ikke er tilstrækkeligt præcist og korrekt beskrevet eller dokumenteret og dels fordi lejekontrakten eller husordenen ikke indeholder tilstrækkelig god beskrivelse af lejerens forpligtelser ved fraflytning.

Der gennemgås nye og bedre forslag til såvel indholdet af en flyttesynsrapport, – ny formular?
Bevis og bevissikring, skader og misligholdelse, dokumentationskrav ved sager i huslejenævnet m.v. Endelig vil en omfattende domspraksis blive gennemgået, som viser de fejl og fælder, som kurset tilsigter at rette op på.

Tid: Den 24. oktober 2023 kl. 9.00-12.00.
Sted: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C
Underviser: Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Søren Møller Ejegod

Nyhedsbrev august 2023

UDFORDRINGER FOR EJENDOMSMARKEDET?

Én ulykke kommer sjældent alene, nogen siger der altid kommer tre på hinanden følgende. Jeg kunne nok nævne flere, men lad mig blot nævne tre, som påvirker de fleste udlejere. Først og fremmest har den høje inflation gjort alting – materialer og lønninger – dyrere, hvilket presser såvel reparationer, vedligehold samt nybyggeri meget…

Nyhedsbrev februar 2023

2023 – NYE UDFORDRINGER FOR EJENDOMSBRANCHEN?

Ved indtræden i det nye år 2023 kan vi se tilbage på 2022, som på mange områder matcher
både finanskrise og Corona med hensyn til udfordringer for samfundet som helhed.
Men på ét punkt rammes ejendomsinvestorerne i særdeleshed, nemlig Rentehammeren.

Nyhedsbrev december 2022

FARVEL TIL ET KONTRASTFYLDT 2022

Om lidt sætter vi punktum for året 2022, som har været én stor rutsjebanetur på nærmest alle parametre. Sjældent har vi oplevet omvæltninger af dimensioner som i år. Man plejer at sige, at en ulykke sjældent kommer alene. Der kommer altid tre, siger de kloge!

Nyhedsbrev august 2022

ET UDFORDRENDE EFTERÅR?

Efter et tumultarisk forår med krig i Ukraine, stigende renter og galoperende materialepriser, stadig lidt corona hist og her, kan vi måske nu se frem til mere normale tilstande? Sommeren har for de fleste været dejlig med masser af sol og generelt godt vejr. Men om det bliver ”business as usual” er nok tvivlsomt. Der er mange nye udfordringer, men også værd at fastholde enkelte lyspunkter.