fbpx
Skip to main content

Nyhedsbrev december 2023

TAK FOR I ÅR!

Året 2023 er så småt ved at gå på hæld. Meget er sket i årets løb med udfordringer, som vi fik en forsmag på allerede i 2022. Krigen i Ukraine fra februar 2022 afstedkom en lang række ændringer, som vi nok ikke helt var forberedte på. Coronaen var ved at være glemt og alt buldrede derudaf. Først steg inflationen til uhørte højder, men heldigvis er der her ved årets udgang ved at være tegn på en tilbagevendende inflation på de 2 %, som centralbankerne sætter som mål…

Ekstra kursus

LEJEKONTRAKTENS § 10 OG 11 OG HUSORDEN – OG FEJL OG FÆLDER VED FLYTTESYN

Igen i oktober afholder vi kurset om lejekontraktens §10 og 11.

Kursets formål er at gøre opmærksom på de vigtigste vilkår i lejekontraktens § 10 og 11, der stiller udlejeren bedre i tilfælde af en tvist, og herunder også i hvilket omfang, der kan aftales en bedre husorden, som stiller udlejer bedre, særligt ved fraflytningen.
Alt for mange huslejenævns- og boligretssager tabes i sager om flyttesyn, dels fordi lejerens forpligtelser til istandsættelse ikke er tilstrækkeligt præcist og korrekt beskrevet eller dokumenteret og dels fordi lejekontrakten eller husordenen ikke indeholder tilstrækkelig god beskrivelse af lejerens forpligtelser ved fraflytning.

Der gennemgås nye og bedre forslag til såvel indholdet af en flyttesynsrapport, – ny formular?
Bevis og bevissikring, skader og misligholdelse, dokumentationskrav ved sager i huslejenævnet m.v. Endelig vil en omfattende domspraksis blive gennemgået, som viser de fejl og fælder, som kurset tilsigter at rette op på.

Tid: Den 24. oktober 2023 kl. 9.00-12.00.
Sted: Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C
Underviser: Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen og advokat Søren Møller Ejegod

Nyhedsbrev august 2023

UDFORDRINGER FOR EJENDOMSMARKEDET?

Én ulykke kommer sjældent alene, nogen siger der altid kommer tre på hinanden følgende. Jeg kunne nok nævne flere, men lad mig blot nævne tre, som påvirker de fleste udlejere. Først og fremmest har den høje inflation gjort alting – materialer og lønninger – dyrere, hvilket presser såvel reparationer, vedligehold samt nybyggeri meget…

Nyhedsbrev februar 2023

2023 – NYE UDFORDRINGER FOR EJENDOMSBRANCHEN?

Ved indtræden i det nye år 2023 kan vi se tilbage på 2022, som på mange områder matcher
både finanskrise og Corona med hensyn til udfordringer for samfundet som helhed.
Men på ét punkt rammes ejendomsinvestorerne i særdeleshed, nemlig Rentehammeren.

Nyhedsbrev december 2022

FARVEL TIL ET KONTRASTFYLDT 2022

Om lidt sætter vi punktum for året 2022, som har været én stor rutsjebanetur på nærmest alle parametre. Sjældent har vi oplevet omvæltninger af dimensioner som i år. Man plejer at sige, at en ulykke sjældent kommer alene. Der kommer altid tre, siger de kloge!

Nyhedsbrev august 2022

ET UDFORDRENDE EFTERÅR?

Efter et tumultarisk forår med krig i Ukraine, stigende renter og galoperende materialepriser, stadig lidt corona hist og her, kan vi måske nu se frem til mere normale tilstande? Sommeren har for de fleste været dejlig med masser af sol og generelt godt vejr. Men om det bliver ”business as usual” er nok tvivlsomt. Der er mange nye udfordringer, men også værd at fastholde enkelte lyspunkter.

Nyhedsbrev juli 2022

GOD SOMMER

Kalenderen siger juni og sommeren står så småt for døren. Det har været et begivenhedsrigt halvår med både opture og nedture. I midten af foråret kom vi så småt ud af coronaens sidste restriktioner og ind i en ny og friere tilværelse. Finanskrisen var helt glemt selv om vi stadig i et vist omfang nød godt af de lave renter, som dog langsomt kravlede op. Inflationen var også begyndt at stige på grund af varemangel og forstyrrelser i handelsvejene. Så kom i februar krigen i Ukraine, som for alvor sendte energipriser, renter og inflation i vejret. Kurser på obligationer og aktier styrtdykkede og usikkerheden steg. Det er i denne verden, vi som udlejere nu skal agere. Det har vi så sommeren til at finde ud af.

Nyhedsbrev april 2022

ÉN ULYKKE KOMMER SJÆLDENT ALENE!

Ved indgangen til det nye år 2022 havde vi alle en begrundet optimisme om, at nu var alt igen ved at være godt. Vi var så småt på vej ud af coronaens sidste restriktioner og ind i en ny og friere tilværelse, både på det personlige og økonomiske plan, lå foran os alle. Disse optimistiske toner blev desværre den 24. februar slået itu med den russiske invasion af Ukraine med general frygt for hele freden i Europa. Med de mange sanktioner har det sendt en bølge af usikkerhed rundt i det økonomiske system med voldsomme prisstigninger og stigende renter.

  • 1
  • 2