fbpx
Skip to main content

Tilmelding til generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår
4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent for 2024
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand, når han er på valg
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og 1 suppleant
9. Eventuelt

Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Valg af formand
På valg er Lars H. Rasmussen, der er villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars H. Rasmussen.
Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. På valg er Louise Kaczor, Michael K. Graff, Morten Holst Aaen og Erik Aagaard Poulsen, der alle er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Louise Kaczor, Michael K. Graff, Morten Holst Aaen og Erik Aagaard Poulsen.
Valg af 2 suppleanter
På valg er Kim Nielsen og Annemarie Langkilde Vammen, der begge er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Nielsen og Annemarie Langkilde Vammen.
Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm og der vælges ikke suppleant.

Program torsdag den 13. april 2023
Restaurant Varna, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus

17.00 Generalforsamling
18.30 Spisning i restauranten* (anslået tidspunkt)

Tilmelding
*Der er plads til 110 spisende gæster, hvorfor tilmelding til spisning efter generalforsamlingen er nødvendig og skal ske via vores hjemmeside udlejerforeningenaarhus.dk.

Bemærk: For medlemmet er spisning gratis, men for
ledsager skal indbetales kr. 300,00. Tilmelding for ledsager er først gældende, når beløbet er indbetalt på foreningens bankkonto i Danske Bank: reg.nr. 3627 konto nr. 6236480.