MIPIM- ejendomsmesse og Aarhus Kommune

MIPIM- ejendomsmesse og Aarhus Kommune

Af Lars H. Rasmussen

Når talen går på Cannes og La Croisette i Sydfrankrig vil de fleste sikkert tænke på verdens mest prestige-fyldte filmfestival, som afholdes hvert år i maj måned i disse eksklusive omgivelser med den røde løber og celebre skuespillere.

Ikke desto mindre afholdes verdens største ejendomsmesse i samme omgivelser et par månder forinden, nemlig fra den 12. til den 15. marts.

I 2019 er det 30. gang denne 4 dages messe afvikles med ikke mindre end 26.000 deltagere fra mere end 100 lande og cirka 3.350 udstillere med hver deres stand. Udstillerne er ”sælgere” af enhver art – produkter og ydelser – med relation til fast ejendom : arkitektfirmaer, in-geniører, developere, byer og regioner, kapitalformidlere, mæglere, investorer m.fl. Det vil sige hele værdikæden i fast ejendom er repræsenteret.

Blandt disse aktører finder vi også Aarhus Kommune, registreret under ”City of Aarhus”, hvis man går ind og kigger under deltagerlisten. Kommunen er repræsenteret ved arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen, som har omkring 200.000 byggeretskvadratmeter med i tasken, der ønskes afsat til sultne investorer. Det største udbud nogensinde målt i kvadratmeter, som kommunen nogensinde har præsenteret på Mipim messen.

Der er tale om specielt tre store projekter, som vil påvirke det aarhusianske ejendomsmarked på mange felter i årene fremover. Først og fremmest det tidligere amtssygehus, som Aarhus Kommune købte i 2015 og rømmet i 2018 med flytningen til Skejby. Her er tale om 100.000 kvadratmeter primært til boliger. Der forventes cirka 2.500 boliger, et udbud som kan rykke på balancen i det aarhusianske boligmarked. Der bliver tale om både ombygninger og nybyggeri.

På havnen, det vil sige Aarhus Ø, vil man på messen tilbyde 70.000 etagemeter, som udgør anden etape af Aarhus Ø projektet, og med navnet Indre Aarhus Ø, d.v.s. området omkring Nørreport.Det tredje område, som Kommunen vil præsentere på messen i Cannes, er for-staden Lisbjerg, hvor udviklingsplanen blev godkendt af byrådet i 2018. Projektet for Lisbjerg, som er et af Danmarks største byudviklingsområder, bliver en udbygning af den nuværende landsby, så det samlede område kommer til at indeholde op til én million etagemeter til bolig og en kvart million til erhverv. Området bliver tilgodeset med en let-bane forbindelse. I første omgang bliver denne nye by opdelt i etaper på 15.000 etagemeter stykket, som bliver udbudt. Endelig har Kommunen også et par mindre projekter i Gellerup området, som man vil præsentere til interesserede investorer, blandt andet arealet hvor det tidligere Hejredalskollegium lå. Det er nu nedrevet, som en del af områdets byfornyelse.

Det bliver spændende at høre, hvor meget det lykkedes Kommunen og Bente Lykke Sørensen at få afsat under sydens sol, og dermed få målt temperaturen på det aarhusianske ejendomsmarked. Er det stadig ”hot” ?