Gør din bygning intelligent og forebyg skimmelsvamp

Gør din bygning intelligent og forebyg skimmelsvamp

Af Per Holst , direktør Wise Home.

Som udlejer er det svært at følge med i, hvordan ens lejeboliger har det. Det kan betyde, at eventuelle skader først bliver opdaget meget sent.

Men med Wise Home har vi udviklet et system, hvor du løbende bliver opdateret på sundheden i din udlejningsejendom. Samtidig hjælper systemets mange løsninger med at administrere ejendommen og øge komforten for dine lejere.

Via målere og sensorer indsamler Wise Home data om din lejeboligs tilstand, og systemet oversætter derefter automatisk dataene til konkrete konklusioner vedrørende de enkelte lejemål. Én af funktionerne i Wise Home handler om at forebygge fugt og skimmelsvamp, og de lange og opslidende konflikter, der kan opstå mellem udlejer og lejer som følger heraf.

Skru lidt op for varmen, tak

Hvis målerne viser, at en af dine lejeboliger er for fugtig, vil beboeren via systemet få en sms eller mail med en venlig påmindelse om at lufte ud. Er der for koldt, vil beboeren blive bedt om at skrue op for varmen. Hvis der alligevel ikke sker noget, får du som udlejer besked og kan kontakte beboeren. Wise Home kan også give besked, hvis indeklimaet i stuen og badeværelset er godt, men der er behov for at skrue op for varmen i soveværelset.

Wise Home forvandler dermed din ejendom til en intelligent og i vid udstrækning selvkørende enhed. På den måde kan dine lejere få et bedre indeklima og du får en sundere ejendom. Samtidig bliver ommunikationen mellem dig og dine lejere lettere, mens dyre reparationer undgås. Systemet gemmer dagligt målingerne, som både dig og dine lejere kan følge med i.

Wise Home er udviklet med hjælp fraLars Gunnarsen fra Statens Byggeteknisk Institut og Dansk Miljørådgivning A/S. Som direktør for Wise Home er jeg rundt og tale med både udlejere og lejere. Det, jeg hører fra udlejerne er, at løsningen giver dem brugbare informationer, som de ikke havde før.  Informationer de kan bruge til at forbedre ejendommenes tilstand og reducere konflikter med lejere. Fra lejerne hører jeg, at de glæder sig til at kunne følge mere med i boligens fugt- og temperaturudvikling og til at få målt indeklimaet.

Mange forskellige funktioner

Mange udlejere har bestilt den nye skimmelsvampsløsning fra Wise Home. En af dem er TLK ejendomsadministration fra Aarhus, hvor ejeren Preben Kjær Pedersen har udlejet ejendomme siden 1970’erne. Han har bestilt Wise Home, fordi han oplever flere sager om skimmelsvamp end tidligere.

”Problemerne opstår især hos unge lejere, og Wise Homes skimmelsvampsløsning er interessant for os, fordi lejerne kan få en mail, hvis der trænger til at blive luftet ud. Det er svært at gøre andet end at følge sådan en venlig henvendelse,” fortæller Preben Kjær Pedersen.

Han forventer også at koble en brandbeskyttelsesløsning til Wise Home platformen.

Nogle af de andre muligheder fra Wise Home er en oversvømmelsesløsning, der advarer dig og dine lejere mod vand de forkerte steder, samt en kriminalpræventiv løsning baseret på sensorer til vindue og dør. Nye løsninger udvikles løbende, når behovene viser sig, og teknologien tillader det. Det vil snart være muligt at forbedre indeklimaet baseret på flere parametre som eksempelvis CO 2 og partikler. Wise Home er fuldt integrerbart med andre digitale systemer til ejendomsadministration.

Wise Home platformen giver dig ét samlet overblik over din ejendom. Ikke kun når skaden er sket, men løbende, så du kan reagere, før skaden opstår. Og du får et dialogværktøj, som ikke blot sikrer sundheden i ejendommen, men som også letter kommunikationen mellem dig og dine lejere.

Udlejerforeningen Aarhus, Nyhedsbrev, Marts 2017