FARVEL TIL ET BROGET 2021

FARVEL TIL ET BROGET 2021

Året, som i disse dage så småt runder af, har været et broget år på såvel godt som ondt. Næppe har vi haft så mange op -og nedture på såvel det sociale som økonomiske område. Netop som vi i efteråret troede, vi var ved at komme ud af Coronaens plagsomme skygger, ser det ud til, at vi her i den glade juletid skal have endnu en tur med mundbind, restriktioner i det sociale liv og for de fleste endnu et tredie vaccinationsstik. Vi har prøvet det før, så mon ikke vi overlever, men kedeligt er det dog.

Som udlejer har det vel egentlig også været et fornuftigt år. Trods corona blomstrer økonomien stadig, takket være den lave rente. Tomgangen er generelt lav, selv indenfor butikker til detailhandlen, hvor man en overgang spåede stor nedgang. Her meldes nu om stor fremgang. Lager- og logistikejendomme buldrer afsted.

For boliger til privat udlejning, som i Aarhus altid har været en sikker vinder, er der dog meldinger, som kan give nervøse trækninger. Fra flere medlemmer hører vi ofte meldinger om stigende vanskeligheder med udlejningen, selv om antallet af indbyggere vokser med 4-5.000 årligt. I de sidste to år er antallet af boliger i Aarhus Kommune steget med godt 8.200 stk. holdt op imod, at det årlige behov vurderes til 2.000. Markedet er simpelthen mættet med boliger, så mange lejligheder står tomme. Flere udlejere oplever desværre i perioder ingen henvendelser, når boliger udbydes. Vi kan håbe, der blot er tale om en midlertidig overgang.

Så har vi haft kommunale valg og fået en grundig udskiftning i byrådet. Ét af de store temaer i valgkampen var netop det voldsomme byggeri og byfortætningen. En lang række borgere er gået ind i kampen omkring fortætning med kritik af den manglende borgerinddragelse i projekter, som – påstår de – blot bliver trumfet igennem af politikerne. Den voldsomme byudvikling bunder i den kraftige vækst i befolkningen i Aarhus, jf. ovenfor. Det er en relevant diskussion, som man naturligvis skal forholde sig til. Men det bliver lidt historien om ”hønen og ægget”.

Når politikerne siger, at der kommer 100.000 ekstra borgere frem mod 2050 som en naturlig fremskrivning, så skal man – kommunen – naturligvis finde boliger til dem. Eller skal man? En kendt deltager i diskussionen har et bud, som siger, at man omvendt også kunne styre tilflytningen med antallet af boliger. Hvis der ikke er flere boliger, så kommer tilflytterne jo heller ikke. I stedet vil de søge mod nabokommunerne til gavn for disse samfund. Det var da et relevant alternativ til kommunens hidtidige opfattelse af byudvikling?

Vi har fået et nyt byråd med syv nye personer i teknisk udvalg, som formodes at handle anderledes end hidtil i en lang række byggesager. Det bliver spændende at følge sagsbehandlingen i de kommende år.

På falderebet skal jeg gøre vore medlemmer opmærksom på et igen stort og spændende kursusprogram, hvor vi kommer hele vejen rundt i udlejerens daglige udfordringer. Så vel mødt til forårets kurser og arrangementer.

Til sidst vil jeg ønske alle og jeres familier en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen
Formand