Færre fik rotter i 2018

Færre fik rotter i 2018

Udvalgt af Niels Lucassen

En øget forebyggende indsats i rottebekæmpelsen ser ud til at give et markant fald i antallet af anmeldelser.

20 procent færre aarhusianere anmeldte rotter i 2018 end året før. Faldet i anmeldelser kan ses hen over det meste af året, og i Teknik og Miljø håber man, at tendensen varer ved.”Det er normalt med udsving i antallet af rotteanmeldelser, og derfor er vi forsigtige med at drage entydige konklusioner. Umiddelbart ser det dog ud til, at vores ændrede strategi i bekæmpelsen har haft en rigtig god effekt”, siger Anders Maltha Rasmus-sen, afdelingschef i Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø lægger nu flere kræfter i den forebyggende indsats mod rotter med bl.a. fælder i parker og haveforeninger, ligesom indsatsen i karréer, hvor der konstateres rotter, er udbygget.”Vi har skruet op for brugen af fælder og ned for brugen af gift. Derfor har vi brugt 25 procent mindre gift i 2018 end i 2017 – uden at få flere rotter.” Afdelingschef i Teknik og Miljø Anders Maltha Rasmussen.

Mindre gift er en fordel for miljøet, ligesom det reducerer risikoen for, at andre dyr får adgang til den. Endelig er det også vigtigt at begrænse brugen af gift, hvis man vil undgå resistens hos rotterne.”Det er glædeligt, at færre aarhusianere har haft rotter i 2018, og vi vil gøre vores til, at den positive udvikling fortsætter. Derfor har vi besluttet, at vi fremover vil tilrette vores handlingsplan årligt, så vi hele tiden kan tilpasse bekæmpelsen efter behov og erfaringer,” siger Anders Maltha Rasmussen, der fortsat vil vægte forebyggelsen højt.

Antal anmeldelser 2017: 8.404.
Antal anmeldelser 2018: 6.760

Aarhus skriver historie med nye gadelamper

Rådmand Bünyamin Simsek afsluttede i dag Danmarkshistoriens største energirenovering af gadelamper, da han ved Aarhus Rådhus monterede den sidste af 29.000 LED-lamper.

29.000 nedslidte kviksølvlamper er siden 2015 blevet erstattet med energivenlig LED-teknologi i Aarhus Kommune. Det svarer til cirka halvdelen af den samlede vejbelysning, og er det største af sin slags i Danmark.Projektet er på trods af dets omfattende størrelse udgiftsneutralt, fordi LED-teknologien er markant billigere i drift, og omkostningerne vil derfor tjene sig selv hjem i løbet af 20 år.

På årsbasis sparer Aarhus Kommune 30 procent på elregnin-gen til vejbelysning med den nye teknologi, hvilket cirka svarer til 1.500 husstandes årlige elforbrug.

”Projektet er endnu et skridt på vejen mod at gøre Aarhus til en CO2-neutral kommune i 2030, men aarhusianerne vil også i dagligdagen bemærke en markant bedre belysning på veje og gader, som har fået den nye LED-teknologi.” Bünyamin Simsek, råd-mand for Teknik og Miljø.

Tryghed og sikkerhed

Kombinationen af kraftigere og billigere lys betyder, at det ikke længere er nødvendigt at slukke hver anden lampe om natten på strækninger med LED-teknologien. Her vil lyset i ste-det blive dæmpet.

De bedre oplyste boligkvarterer vil give større tryghed, fordi det bliver lettere at følge med i, hvem der færdes hvor. Og for trafikanterne betyder det kraftigere lys et bedre overblik og dermed større trafiksikkerhed.

Rekordfremgang i beskæftigelsen 2018 i Østjylland

Beskæftigelsen sætter ny rekord med en fremgang på 11.500 jobs det seneste år og ligger dermed markant over landsgennemsnittet. De private virksomheder er den store jobmotor med en vækst på 10.462 jobs. De østjyske iværksættere bidrager markant til fremgangen med 4.000 nye jobs årligt. En række Business Region Aarhus initiativer skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, som er en af de største barrierer for fortsat udvikling og vækst.

”Væksten i antal nye jobs cementerer Østjyllands position som Danmarks største vækstcenter uden for hovedstadsområdet. Og det er glædeligt, at det især er vores dygtige iværksættere, der bi-drager markant til jobfesten,” siger Jan Petersen, formand for Business Region Aarhus og borgmester i Norddjurs Kommune.

Den samlede jobvækst ligger væsentligt over landsgennemsnittet såvel som over de øvrige vækstområder i Danmark. Det er samtidig andet år i træk, at Østjylland sætter rekord i jobskabelse. Allerede sidste år kom Business Region Aarhus som den første vækstregion uden for hovedstaden ud af finanskrisen med en beskæftigelse, der lå over niveauet før krisen.

Iværksætterne en solid vækstdriver

I de seneste 10 år har iværksætterne hvert år skabt i gennem-snit 4.000 blivende nye jobs. Og mere end seks ud af 10 øst-jyske iværksættervirksomheder eksisterer stadig efter fem år og placerer sig dermed forrest i feltet på landsplan. 6% flere nye virksomheder blev der skabt i 2018. Dermed lægger Øst-jylland sig også i spidsen med den højeste etableringsrate i vækstområderne uden for hovedstadsområdet.

Kvalificeret arbejdskraften betingelse for fortsat fremgang

”Det er afgørende, at de østjyske virksomheder kan få den arbejdskraft, de har behov for, så Østjylland fasthol-der den solide udvikling også i de kommende år. Derfor igangsætter Business Region Aarhus i samarbejde med en række partnere i år et større projekt, der skal tiltrække udenlandske specialister,” siger Jan Petersen.

Projektet er netop blevet godkendt af Vækstforum i Region Midtjylland og finansieres dels af regionen, dels af EU’s Socialfond, og har i alt et budget på 20 millioner kroner over tre år.

Der etableres projektkontorer i både det østjyske og det vestjyske. Det skyldes, at der er forskel på erhvervsstrukturen i de to områder, og derfor også på, hvilke specialister virksomhederne gerne vil tiltrække. Med de to kontorer kan projektet tilpasses lokale forhold.

Der etableres blandt andet en fælles IT-platform, der samler jobopslag fra virksomheder og præsenterer dem for specialister i andre lande på engelsk, ligesom der oprettes en CV-bank.

Projektet understøttes af et andet Business Region Aarhus initiativ, der skal hjælpe medfølgende ægte-fæller/partnere til udenlandske medarbejdere i job. Initiativet blev sat i søen for to år siden med fokus på Aarhus Universitets udenlandske medarbejdere. Det er blevet så stor en succes, at det nu udvides til at om-fatte udenlandske medarbejdere også i de østjyske virksomheder og deres ægtefæller/partnere.

FAKTA

  • Østjylland er med mere end 20.000 it-relaterede jobs en digital hub.
  • Vi har landets højeste jobskabelse uden for hovedstads området, landets mest levedygtige iværksættere samt attraktive udviklingsmiljøer for nystartede virksomheder.
  • Mere end hver 10. beskæftigede i Business RegionAarhus har job på det kreative arbejdsmarked, hvilket er over landsgennemsnittet. Inden for dekreative erhverv er Østjylland særligt specialiseret inden for møbler og interiør samt mode.