Et udfordrende efterår?

Et udfordrende efterår?

Efter et tumultarisk forår med krig i Ukraine, stigende renter og galoperende materialepriser, stadig lidt corona hist og her, kan vi måske nu se frem til mere normale tilstande? Sommeren har for de fleste været dejlig med masser af sol og generelt godt vejr. Men om det bliver ”business as usual” er nok tvivlsomt. Der er mange nye udfordringer, men også værd at fastholde enkelte lyspunkter.

I 2022 er renten steget hastigt. Man skal over 20 år tilbage for at finde en så hurtig stigning som nu. Selvom renten stadig er lav, er den dog højere end de fleste udlejere og boligejere er vant til. I juli i år hævede Den Europæiske Centralbank ( ECB ) den ledende rente med 50 basispoint til 0 procent. Forinden var samtlige flexlåns renter F1, F3 og F5 også gået i plus efter flere år med minus foran. Samtidig var flere realkreditinstitutter ved at køre fastforrentede 5 %-lån i stilling som det toneangivende lån, hvor man sidste år kunne låne til 1 %! Det var rimeligt alarmerede!

Heldigvis er der her på det sidste lidt godt nyt, idet renterne over sommeren er faldet kraftigt, så 2,5% lånet nærmer sig en kurs, hvor det igen bliver interessant. Det kan give lidt medvind igen for ejendomsmarkedet. Det er dog nok for tidligt at konkludere om vi endegyldigt har set rentetoppen på de fastforrentede lån. Hvad med ombygning og nybyggeri? Stigende renter, leveringsproblemer og flyvske materialepriser har sendt meget byggeri i frit fald. Hele 73% af alt byggeri af nye almene boliger er enten droppet eller sat på pause. Det samme gælder salget af enfamiliehuse, som er faldet med over 40% i første halvår. Samme tendens må gælde for det private udlejningsbyggeri, som vore medlemmer repræsenterer, hvor en rentabilitetsberegning næppe giver mening. For de private udlejere bliver en anden stigende udfordring at fastholde den høje udlejningsprocent. Den høje byggeaktivitet i de sidste år og dermed et enormt udbud af nye boliger har gjort det vanskeligere at udleje. Denne melding hører vi fra de fleste af vore medlemmer. Overalt i Aarhus ser man tomme boliger, som forsøges udlejet med en lang række lokkemidler, herunder gratis leje de første måneder.

En positiv nyhed for boligudlejerne er, at stadig flere danskere vælger at skrive under på en lejeboligkontrakt, mens antallet af boligejere falder. 2022 blev året hvor flere danskere bor til leje end i egen bolig. Ligesom der nu er flere lejeboliger, nemlig 1.382.000, mod 1.305.000 ejerboliger. Lejeboligen vinder åbenbart indpas, fordi voksende grupper af danskere har behov for mere fleksibilitet og frihed i deres hverdag, blandt andet fordi vi flytter mere rundt. Ligeledes er der langt flere enlige end tidligere, en gruppe som har svært ved at erhverve ejerbolig. Det giver en mindre stram boligøkonomi. Herudover vokser antallet af danskere, som arbejder på deltid eller freelancekontrakter. Deres økonomi er mere usikker, hvorfor en lejekontrakt er mindre risikabelt. Så måske er der håb forude for udlejerne.

Igen i dette efterår har vi et stort og varieret udbud af kurser, som alle er beskrevet i dette nummer samt på vor hjemmeside. Så vel mødt på efterårets kurser.

Til de medlemmer, som stadig har ferie her i august, ønskes en fortsat god sommer!

Lars H. Rasmussen
Formand