ET ROLIGT EFTERÅR?

ET ROLIGT EFTERÅR?

Efter et tumultarisk forår med corona og lukkede samfund og grænser, en halvvåd og blæsende sommer med diverse lovindgreb på boligområdet, kan vi måske nu se frem til mere normale tilstande? Den delvise nedlukning i samfundsaktiviteten som følge af coronasmitten vil naturligvis fortsat påvirke forskellige grupper i samfundet. Det samme vil være tilfældet på ejendomsmarkedet.

Investorer med butikker, restauranter og hoteller har sikkert nætter med urolig nattesøvn. Ejerboligmarkedet – forstået som ejerlejligheder, parcel- og sommerhuse – gik i starten nærmest i koma, men er hen over sommeren mere eller mindre eksploderet, så omsætningen er større end nogensinde og til fortsat stigende priser, der nu overgår niveauerne fra før finanskrisen. De mange timer derhjemme ved computeren har åbenbart skærpet interessen for boliger. Også befordret af en fortsat ekstrem lav rente.

For investorerne på boligudlejningsmarkedet kan fremtiden være svær at forudse. Mange faktorer spiller ind i attraktionen og dermed prisdannelsen for denne sektor. Renten – den største udgift i en ejendomsinvestering- er heldigvis stadig lav og forventes fortsat i årene frem at være lav. Det er med til at holde en hånd under markedet. Omvendt er byggeaktiviteten og dermed udbuddet fortsat meget højt. Specielt hvis vi ser på Aarhus, hvor en hurtig optælling af boliger på kommende projekter som: Godsbanen, Fragtmandscentralen, Gellerup, Amtssygehuset, DT-grunden på Daugbjergvej, Aarhus Ø, tidligere journalisthøjskole i Nordbyen, Bindesbøll Byen i Risskov, med mange flere, giver en total på 10-12.000 boliger i udbud over de næste fem år.

Det er mange! Også selv om byen vokser med 4.500-5.000 nye indbyggere om året. Det er et bruttotal, som dækker over familier, børn osv, men opfattelsen har været, at det årlige behov for nye boliger i Aarhus ligger på knap 2.000 stk. Det bliver en knivskarp balance, hvor der hurtigt kan være mange tomme boliger og dermed pres på lejeniveauet. Faktisk oplever vi det allerede nu.

Endelig kan vi se frem til store problemer omkring det såkaldte Blackstone-indgreb. Omdrejningspunktet for indgrebet er paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven, hvor Folketinget i juni 2020 har vedtaget 3 nye love, som væsentlig forhindrer udlejerne i at gennemføre gennemgribende forbedringer på sine ejendomme og dermed huslejestigninger efter det lejdes værdi. Det må forventes at disse renoveringer mere eller mindre går i stå, da det bliver for omstændeligt og ikke attraktivt for udlejer.

Hvilken betydning og handlingsmuligheder de nye love vil få for udlejerne, kan du høre meget mere om på vort heldagskursus- medlemsmøde den 25. august på Scandic Hotel her i byen med indlæg fra en lang række af kompetente foredragsholdere på de berørte områder. Se dagsordenen for hele kurset andetsteds i dette blad.

Igen i dette efterår har vi et stort og varieret udbud af kurser, som alle er beskrevet i dette nummer, men også kan tilgås på vor hjemmeside, hvor tilmelding ligeledes kan ske.

Så vel mødt på efterårets kurser og arrangementer i øvrigt! Vi satser stadig på at kunne afholde vor Generalforsamling den 10. september med middag og underholdning.