Kursus 4
Vedligehold og forbedring (skat)

  • Tid: Mandag d. 5. okt. 2020, kl. 19.00-22.00
  • Underviser: Stats. aut. revisor, Anne Evald, Jan Mehlesen
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

På dette kursus vil de regnskabs- og skattemæssige regler ved almindelig renovering, byfornyelse og aftalt boligforbedring blive gennemgået. Hvad er fradragsberettiget vedligeholdelse og hvad er forbedring? Bindingspligt overfor Grundejernes Investeringsfond. Hvorledes forholdes med beløb, som udbetales fra Grundejernes Investeringsfond eller som modregnes i indbetalingen. Hvornår skal man bruge kontiene, samt hvornår og til hvad skal man spare op?

Kurset henvender sig både til den professionelle udlejer, som til de udlejere, der gerne vil kende reglerne. Administratorer og håndværkere vil også kunne få udbytte af kurset.

Der vil på kurset blive gennemgået eksempler.