Kursus 2
Omkostningsbestemt husleje

  • Tid: Mandag d. 21. sep. 2020, kl. 19.00-22.00
  • Underviser: Advokat, Louise Kaczor (LL.M)
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

På kurset gennemgås reglerne for varsling af omkostningsbestemt husleje i en stor ejendom omfattet af reglerne i boligreguleringsloven, herunder indgår der et praktisk eksempel på udarbejdelse af et budget til varsling af lejeforhøjelse for 2021.

Kurset omfatter således:

  • Beregning af vedligeholdelseshenlæggelser og kapitalafkast
  • Beregning af udgiften til administration og vicevært mm. på grundlag af nye normtal
  • Beregning af udgifterne til el, vand og varme
  • Fordeling af udgifterne på erhverv og beboelse
  • Varsling af huslejestigninger i ejendomme med og uden beboerrepræsentation