Kursus 3
Misligholdelse

  • Tid: Mandag d. 28. sep. 2020, kl. 9.00-12.00
  • Underviser: Advokat, Louise Kaczor (LL.M)
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Kurset omhandler, hvorledes man håndterer forskellige former for misligholdelse fra lejers side, herunder opsigelse/ophævelse, væsentlig misligholdelse, generelt om lejers misligholdelse, almindelige betingelser for ophævelse af lejeaftaler, betalingsmisligholdelse, ophævelse på grund af andre former for misligholdelse, udlejers erstatningskrav i forbindelse med misligholdelse, fraflytning og udsættelse af lejere.