Kursus 8
Køb og salg af udlejningsejendomme

  • Tid: Mandag d. 16. nov. 2020, kl. 19.00-22.00
  • Underviser: Advokat Louise Kaczor (LL.M) og Stats. aut. revisor, Anne Evald
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

På kurset vil vi se på den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg af udlejningsejendomme, herunder hvad man skal være opmærksom på i lejeretlig henseende, alt efter om det er en småhusejendom eller en større udlejningsejendom (et “stort hus”) der handles. Vi vil bl.a. se på de sædvanlige vilkår i købsaftalen, berigtigelse af handlen, due diligence procedurer, ansvaret for mangler, ansvarsfraskrivelsesklausuler, hvornår er der tilbudspligt, og hvorledes opfyldes denne m.v.

Endvidere vil vi se på de regnskabsmæssige og skatteretlige aspekter ved køb og salg af en udlejningsejendom, herunder krav til regnskabsaflæggelse, bogføringsloven, ejendommens indtægter og udgifter, herunder vedligeholdelse contra forbedring.