Kursus 11
Heldagskursus og medlemsmøde (i corona-sikker udgave)

  • Tid: 25. august 2020 kl. 9.00-15.30
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Medlemsmødet afvikles som et heldagskursus, hvor der om formiddagen skal ske en grundig gennemgang af de 3 ændringslove, der blev vedtaget den 4. juni 2020, om dels øgede energikrav, karensperiode efter ejerskifte og styrkelse af lejerne, samt de ikrafttrædelsesbestemmelser, som medfører at nogle af ændringerne også får betydning for de eksisterende § 5, stk. 2 lejligheder, som var genudlejet inden lovens ikrafttrædelse pr. 1/7 2020.

Kurset er gratis for alle medlemmer af Udlejerforeningen Aarhus, idet der alene kan tilmeldes 2 pers. pr. medlem.

Det forventes, at kurset kan gennemføres med op til 100 deltagere, men såfremt der den 25. august 2020 fortsat er begrænsninger og afstandskrav som følge af covid-19, kan det blive nødvendigt at reducere deltagerantallet. Såfremt kurset måtte blive overtegnet efter først-til-mølle princippet, vil de personer, som der eventuelt ikke bliver plads til, naturligvis blive orienteret herom i god tid pr. mail. Det er derfor vigtigt at opgive sin mailadresse ved tilmelding.

PROGRAM FOR 25. august 2020, 9.00-15.30

kl. 09.00 – 12.00: Gennemgang af de 3 ændringslove v/advokat (LL.M) Louise Kaczor og advokat (H) Erik Aagaard Poulsen, Aarhus.

kl. 12.00 – 13.00: Frokost.

kl. 13.00 – 13.30: Indlæg fra erhvervsmægler Morten Kristensen, Nordicals, om de nye reglers forventede virkning for udlejningsejendommes prisfastsættelse m.v.

kl. 13.30 – 14.00: Indlæg fra direktør Jacob Rahbek Bach, Energy Systems, Aarhus, vedrørende de nye krav om energimærker.

kl. 14.00 – 14.20: Eftermiddagskaffe.

kl. 14.20 – 15.00: Indlæg fra Realkredit Danmark v/ kreditdirektør Anders Thomsen Beier og erhvervsdirektør Frank Dam Hansen om fremtidig låneudmåling og konsekvenserne af den nye karensperiode på 5 år.

kl. 15.00 – 15.30: Evt. spørgsmål til alle indlægsholdere.

KURSUSSTED:

Scandic Hotel Aarhus City

 

Kom venligst i god tid, så vi undgår trængsel ved indgangen.