Kursus 11
Heldagskursus og medlemsmøde

  • Tid: Tirsdag, den 25. august 2020
  • Underviser: Advokaterne i Jyllandsgården A/S
  • Sted: Hotel Scandic, Østergade 10, Aarhus C
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Medlemsmødet afvikles som et heldagskursus, hvor der om formiddagen skal ske en grundig gennemgang af de 3 ændringslove, der blev vedtaget den 4. juni 2020, om dels øgede energikrav, karensperiode efter ejerskifte og styrkel-se af lejerne, samt de ikrafttrædelsesbestemmelser, som medfører at nogle af ændringerne også får betydning for de eksisterende § 5, stk. 2 lejligheder, som var genudlejet inden lovens ikrafttrædelse pr. 1/7 2020.

Dagen afvikles med følgende program:

kl. 09.00 – 12.00: Gennemgang af de 3 ændringslove v/advokat (LL.M) Louise Kaczor og advokat (H) Erik Aagaard Poulsen, Aarhus.
kl. 12.00 – 13.00: Frokost.
kl. 13.00 – 13.30: Indlæg fra erhvervsmægler Morten Kristensen, Nordicals, om de nye reglers forventede virkning for udlejningsejen-dommes prisfastsættelse m.v.
kl. 13.30 – 14.00: Indlæg fra direktør Jacob Rahbek Bach, Energy Systems, Aarhus, vedrørende de nye krav om energimærker.
kl. 14.00 – 14.20: Eftermiddagskaffe.
kl. 14.20 – 15.00: Indlæg fra Realkredit Danmark v/kreditdirektør Anders Thomsen Beier og erhvervsdirektør Frank Dam Hansen om fremtidig låneudmåling og konsekvenserne af den nye ka-rensperiode på 5 år.
kl. 15.00 – 15.30: Evt. spørgsmål til alle indlægsholdere.

Kurset er gratis for alle medlemmer af Udlejerforeningen Aarhus, idet der ale-ne kan tilmeldes 2 personer pr. medlem.

Det forventes, at kurset kan gennemføres med op til 100 deltagere, men så-fremt der den 25. august 2020 fortsat er begrænsninger og afstandskrav som følge af covid-19, kan det blive nødvendigt at reducere deltagerantallet.

Såfremt kurset måtte blive overtegnet efter først-til-mølle princippet, vil de per-soner, som der eventuelt ikke bliver plads til, naturligvis blive orienteret herom i god tid pr. mail. Det er derfor vigtigt at opgive sin mailadresse ved tilmelding.
Kom venligst i god tid, så vi undgår trængsel ved indgangen.