Kursus 7
Forbedringer – både små og store ejendomme

  • Tid: Mandag d. 9. nov. 2020, kl. 9.00-12.00
  • Underviser: Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen & Advokat Henrik B. Thomsen
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Efter lovændringen af 1/7 2020 kan det forventes, at der bliver mere fokus på reglerne om løbende forbedringer og varsling af forbedringsforhøjelser, som al-ternativ til gennemgribende moderniseringer, idet der vil være en del ejendomme, som ikke kan opfylde de nye og skærpede krav til energimærker.

Kurset gennemgår dels hvad der lejeretligt anses for at være forbedringer i modsætning til vedligeholdelsesarbejder og herunder energiforbedrende foran-staltninger og isolering. Endvidere gennemgås reglerne om beregning af forbedringsforhøjelser og om de forskellige lovkrav til

1. Forbedringer der medfører en stigning på op til kr. 100,00 pr. m2 årligt.

2. Forbedringer der medfører en stigning fra kr. 100,00 – kr. 199,00 pr. m2 årligt.

3. Forbedringer på kr. 200,00 pr. m2, der udløser krav om erstatningslejlighed.

Endvidere gennemgås de alternative regler om forbedringer, dels om indgåede aftaler med lejerne efter LL § 62 b, hvor den aftalte forbedringsforhøjelse ikke kan nedsættes og dels om lejerens ret til at udføre forbedringer i egen lejlighed efter LL § 62 a (lejers råderet). Endelig vil de særlige regler ifm varsling af lejeforhøjelser i ejendomme med beboerrepræsentation også blive gennemgået.

Der vil blive udleveret et fyldigt kursusmateriale.