Kursus 10
Energirenovering af beboelsesudlejningsejendomme, jf. ændring i BRL §5.2

  • Tid: Mandag d. 30. nov. 2020, kl. 19.00-22.00
  • Underviser: Annemarie L. Vammen og Advokat Stine K. Jakobsen (L)
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Kurset sætter særligt fokus på reglerne for energirenovering ved overdragelse af udlejningsejendomme.

Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over tekniske og juridiske krav i forbindelse med energirenovering af udlejningsejendomme set i lyset af de nye regler herom, som blev vedtaget i Folketinget den 4. juni 2020.

Kurset vil blive todelt, idet der vil være et oplæg om planlægning og udførelse af en energirenovering udfra de gældende tekniske krav herunder Bygningsreglement 2018 og dels et oplæg om de juriske forhold omkring en energirenovering i forbindelse med overdragelse af udlejningsejendomme. I oplægget om de tekniske krav vil vi også komme ind på definitionen af energiklasser og hvad der skal til for, at en ejendom kan løftes fra energiklasse Niveau D til Niveau C eller højere.