Kursus 6
BR 18 / AB 18

 • Tid: Mandag d. 11. nov 2019, kl. 19.00-22.00
 • Underviser: Annemarie Langkilde Vammen (Arne Elkjær A/S) og Stine Kalsmose Jakobsen (Holst-law)
 • Sted: Scandic Hotel Aarhus City
 • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Kursusbeskrivelse:

Formålet med kurset er at give deltagerne en baggrundsviden om de forhold og ændringer, der dels er i det nye bygningsreglement BR-18 samt i de nye aftalebestemmelser, der er mellem parterne i en byggesag, når der aftales AB18, ABR18 og ABT18. Derudover belyses kort de nye tvisteløsningsmodeller i AB-reglerne.

Kurset omfatter således:

 • Grundlæggende ændringer i BR-18
 • De vigtigste ændringer for udlejningsejendomme
 • Den kommunale sagsbehandling
 • Driftsmæssige tiltag
 • Bygherren og dennes rådgivers ansvar
 • Vigtige elementer i de nye AB-regler
 • Tvisteløsningsmodeller i AB-reglerne

Klik her for at tilmelde dig