DEN NYE LEJEKONTRAKTFORMULAR

Michael Preetzmann, Direktør Danske Udlejere

DEN NYE LEJEKONTRAKTFORMULAR

Den kommer ikke inden d. 1/7-2022

 

Der indføres en ny lejelov pr. 1/7-2022 – dvs. 2 nye love: ”Lov om leje” og ”lov om boligforhold”.

Der er ikke de store ændringer i forhold til de 2 ”gamle” love: ”Lov om leje” og ”Boligreguleringsloven”, men som en nødvendig følge af overgangen til de 2 love, SKAL den autoriserede Typeformular A. 9. udgave naturligvis erstattes af en ny udgave.

Det er nu – her til morgen – bekræftet, at den nye udgave IKKE forventes klar til 1/7-2022.

Hvad gør udlejerne så?

Jo – grundlæggende skal udlejerne vide, at det er aftaletidspunktet som styrer, hvilken formular og hvilken lov der er gældende. Uden at skulle ind i en lang juridisk fortolkning af ordet: Aftaletidspunktet – kan vi for nemhedens skyld (og uden ansvar) sige, at aftaletidspunktet er, når udlejer og lejer er blevet enige om, at der indgås et lejeforhold (kunne også betegnes som når lejekontrakten udfærdiges).

 

Aftaletidspunktet er før 1/7-2022:

  • Brug Typeformular A. 9. udgave (også selvom overtagelse evt. er 1/8-2022)

 

Aftaletidspunktet er 1/7-2022 eller derefter – og den nye formular endnu ikke er kommet:

  • Brug Typeformular A. 9. udgave – og tilføj følgende klausul i § 10:

 

”Aftaletidspunktet for indgåelse af denne lejeaftale er sket efter 1/7-2022. Da den nye autoriserede typeformular på aftaletidspunktet endnu ikke er publiceret, benyttes typeformular A. 9. udgave. Paragrafhenvisningerne i den fortrykte formular er således ikke korrekte (henviser til lejeloven som var gældende frem til 1/7-2022). Dette er lejer blevet gjort opmærksom på, og bekræfter sig indforstået hermed ved dennes underskrift.”

 

  • Husk i § 11 at henvise til den nye lovs paragrafnumre – f.eks. for aftaler om fri leje