2020?

2020?

Med indgangen til et nyt år kan vi se tilbage på 2019 med såvel godt som skidt. På investeringsområdet er det gået forrygende. C25-indekset over de 25 mest populære danske aktier steg med ikke mindre end 27 %. På ejendomsmarkedet har der været en værditilvækst på 7-8 % udover det direkte afkast. Det skyldes primært, at den danske økonomi synes at være bund-solid med pæn vækst, fuld beskæftigelse og uden risiko for deflation. Dertil kommer en ekstrem lav rente suppleret op med rigelig kapital, som skal placeres i et eller andet. Almindelige kontantindskud straffes som bekendt med negative renter! Alle faktorer som nedsatte investorernes afkastkrav til almindelige investeringer i 2019 og dermed genererede værditilvækst.

De lave renter og masser af kapital synes at fortsætte ind i 2020, hvorimod det forventes at afkastkravene nok forbliver uændrede. Der vil således stadig være stor interesse for ejendomsinvesteringer, men uden den store værditilvækst. Det vil sige selve driften af ejendommene bliver det primære. I Aarhus området har vi også set et enormt udbud af etageboliger, f.eks. det nye Brokvarter langs S. Frichs Vej, Aarhus Ø, Risskovbrynet m.m., som kan lægge en dæmper på prisstigninger, uanset indbyggerantallet i kommunen fortsat forventes at stige med 3-5.000 årligt frem til 2030. På sigt vil det stigende udbud af boliger dog nok blive absorberet, selv om der på kort sigt kan være ubalancer mellem de forskellige boligtyper og -størrelser.

For ejere af boligudlejningsejendomme opført før 1992 kan situationen være lidt mere kritisk, idet meget vil afhænge af, hvordan et muligt politisk indgreb mod moderniseringer – den kendte Blackstone paragraf 5.2 – bliver udformet. Begrænsninger i brugen af § 5.2 vil skabe usikkerhed om de fremtidige muligheder for gennemgribende renoveringer og en dermed højere leje, hvorfor efterspørgslen efter denne type ejendomme må formodes at falde. Hvad det betyder for prissætningen er endnu for tidligt at sige. I ejendomme hvor de fleste lejligheder er renoveret, vil vi nok ikke se den store forskel.

Ultimo 2019 spåede jeg, at årets ord nok blev ”§ 5.2”. Det blev i stedet ”klimatosser”. Ikke desto mindre vil vi i 2020 fortsat komme til at høre meget om § 5.2. Regeringen har den 30. januar i år lavet et aftalepapir med Dansk Folkeparti om indførelse af en række stramninger og ændringer af BRL § 5.2, hvilket absolut ikke er hyggelig læsning. Hvis det bliver gennemført i sin fulde form kan vi som udlejere forvente en endnu mere kompliceret leje-lovgivning, endnu flere snubletråde med flere krav, datoer som skal respekteres, mere administration, stigning i huslejenævnssager og meget mere! Læs mere herom i artiklen i dette blad.

Udlejerforeningen vil snarest holde et større heldagskursus med oriente-ring om de nye regler.Så velkommen til 2020!

Med venlig hilsen
Lars H. Rasmussen, Formand