§ 5.2

§ 5.2

Ovennævnte paragraf har været meget omtalt i dagspressen i den seneste tid. Hvad er det så egentlig der står i den;

”Ved lejeaftalens indgåelse må lejen for lejemål, som er gennemgribende for-bedret, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi efter § 47, stk. 2, i lov om leje, jf. dog stk. 3 og 4 og § 73, stk. 3, i lov om leje. Ved lejemål, som er forbedret gennemgribende, forstås lejemål, hvor forbedringer efter principperne i § 58 i lov om leje væsentligt har forøget det lejedes værdi, og hvor forbedringsudgiften enten overstiger 1.600 kr. pr. m² eller et samlet beløb på 183.000 kr. Forbedringerne skal være gennemført inden for en periode på 2 år og må ikke være omfattet af § 58, stk. 3, i lov om leje, lov om sanering, lov om byfornyelse og udvikling af byer og boligforbedring, lov om byfornyelse, lov om byfornyelse og udvikling af byer eller lov om privat byfornyelse. Beløbene i 2. pkt. er fastsat i 2000-niveau og reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettopris-indeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ved genudlejning er det de beløb, som var gældende ved forbedringernes gennemførelse, der finder anvendelse.”

Og hvad er det så politikerne i Folketinget ser som et problem?

I dagspressen har det været fremme, at en lang række partier, blandt andet Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, vil fjerne eller begrænse muligheden for at anvende ovennævnte paragraf og der skulle, i skrivende stund, være et flertal uden om regeringen for at ændre paragraffen. Partierne ønsker at begrænse muligheden for at sætte huslejen op til det lejedes værdi, efter at en gammel lejlighed bliver gennemgribende renoveret. Begrundelsen er, at Folketinget vil stoppe udenlandske firmaer i at investere i den danske boligsektor.

Indgrebet er fuldstændig hul i hovedet og rammer næsten udelukkende danskere. Mængden af udenlandske investorer i boligsektoren er forsvindende lille i forhold til det samlede antal boliger.

Først og fremmest rammes de danske udlejere, herunder også danske pensionskasser. Men derudover rammes de tusindvis af håndværkere, der er beskæftiget med at renovere den danske boligmasse, og naturligvis også grossister og producenter af byggematerialer.

Men lejerne rammes også, for hvilke mennesker vil investere i boligrenoveringer uden mulighed for at få investeringen forrentet? Det skal man vist være folketingsmedlem for at forestille sig, at nogen vil! Derfor kan det undre, at lejerforeningerne bakker op om stramningerne – ønsker de virkelig, at deres medlemmer skal bo i forfaldne lejligheder og slum?

Der er ingen tvivl om, at netop § 5.2 har været den katalysator i nyere tid, som netop har formået at højne standarden i den danske boligmasse. Uden den ville der ikke have været incitament til at nedlægge bagtrapper, udskifte til energiruder, nye el-installationer, tidssvarende køkkener og badeværelser osv.. Til gavn for såvel lejere som håndværkere.

Det er ganske enkelt tankeløs handling at fjerne muligheden for at forbedre de private udlejningsboliger!

Med venlig hilsen
Claus Jespersen